Máy phát tĩnh điện Van de Graaff

Máy phát tĩnh điện Van de Graaff là một thiết bị dùng để phát tĩnh điện, tức là tạo ra một lượng lớn các điện từ từ một hệ thống cứng và không đổi. Nó được sử dụng trong các nghiên cứu về điện từ và các nghiên cứu trong lĩnh vực vật lý. Máy phát tĩnh điện Van de Graaff được đặt tên theo Robert J. Van de Graaff, người Mỹ đã phát triển máy này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cơ chế hoạt động của máy phát tĩnh điện Van de Graaff này.

Danh mục: